Kanta-Hämeen sateenkaarihistorian keruu

Tiedote: 26.10.2020

Hämeenlinnan kaupunginmuseo osallistuu marraskuussa vietettävään sateenkaarihistoriakuukauteen käynnistämällä verkkokeräyksen seksuaalisuudeltaan ja sukupuoleltaan moninaisten, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien historiasta ja kokemuksista Kanta-Hämeessä elämisestä.

Sateenkaarihistoriakuukauden tavoitteena on nostaa esiin ja tehdä näkyväksi historiaa lhbtiq+ -näkökulmasta. Tapahtumaa koordinoi vuonna 2020 Työväenmuseo Werstas.

Linkki keräyslomakkeeseen

Rakkaudenosoitus tasa-arvoiselle avioliittolaille 2014. Kuvaaja: Salla Virtanen, Työväenmuseo Werstas.

Sateenkaarihistoria on ollut vaiettujen ja vaiennettujen historiaa. Ihmissuhteita tai oman identiteetin ilmentämistä saattoi toteuttaa turvallisesti vain salaa kaapissa ja yhdessä sovituissa piiloissa. Kanta-Hämeen alueellisena vastuumuseona haluamme lisätä representaatiota ja edistää moninaisempaa historian tallennusta keräämällä ja tallentamalla museon kokoelmiin täällä asuvien tai asuneiden ihmisten alueelle paikantuvaa muistitietoa sateenkaari-elämään liittyen. Valtakunnallisesti keräysvastuu on Työväenmuseo Werstaalla, joka on tehnyt aihepiirin parissa pitkäjänteistä työtä jo 15 vuotta.

Keräyksen tavoitteena on kartuttaa omaa ja muiden ymmärrystä paikallisesta moninaisuuden historiasta. Samaistuttavien tarinoiden ja kokemusten löytäminen ja niiden avulla oman identiteetin etsiminen on tärkeää ihan jokaiselle. Tavoitteenamme on osaltamme edistää erilaisten ihmisryhmien äänten kuulumista ja tuoda ne osaksi Kanta-Hämeen tallennettua historiaa.

Tässä keräyksessä olemme kiinnostuneita Kanta-Hämeen alueella elävien tai eläneiden sukupuoleltaan ja seksuaalisuudeltaan moninaisten ihmisten arjesta, kohtaamispaikoista, ensisuudelman tai ensirakkauden kokemisen paikasta, kutsumanimistä, käytetyistä sanoista, signaaleista, itseilmaisusta, perhe-elämästä, ystävyyksistä, sukupuolen omanlaisesta ilmentämisestä, yksinäisyydestä, syrjinnän ja ulossulkemisen sekä kuulumisen, yhteisöllisyyden ja vertaistuen kokemuksista. Olemme kiinnostuneita kaikkien tarinoista.

Sateenkaarihistorian tallentaminen on meille uutta, mutta haluamme tällä hankkeella viestiä, että aihe on meille tärkeä, ja että olemme avoimia uudenlaisille keskusteluille menneisyyden tulkinnasta. Teemme hankkeessa yhteistyötä Pirkanmaan Setan kanssa.

Siirry keräyslomakkeeseen tästä. Keräyslomake on avoinna vuoden loppuun saakka.

Lisätietoa: Museolehtori Rania Taina, rania.taina@hameenlinna.fi