Sibeliuksen syntymäkodin Syysmatineat 2021 Ruut Karhula

Nainen istuu puisilla portailla. Katsoo kameraan.