Poliitikon museoharjoittelu 2022

Tänä vuonna Hämeenlinnan kaupunginmuseossa poliitikot tutustuivat alueelliseen vastuumuseotyöhön myös kokoelmatutkijan ja museolehtorin näkökulmista.

Keskiviikkona 24.8.2022 kokoomuspoliitikko Kimmo Salomaa tutustui museoesineiden hoitoon, kokoelmatyöhön sekä maakunnalliseen museotyöhön. Hänen ohjaajinaan toimivat kokoelmatutkija Saija Sillanpää sekä maakuntatutkija Kati Hara-Fabrin.

Torstaina 25.8.2022 Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettu Kylli Kylliäinen sekä kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen tutustuivat museolehtori Annaliina Granqvistin työhön ja erityisesti Muistikoritoimintaan. Heinonen ja museolehtori perehtyivät myös Sibeliuksen syntymäkodin toimintaan.

Torstaina 25.8.2022 sivistys- ja hyvinvointilautakunta vieraili Hämeenlinnan kaupunginmuseossa Palanderin talossa. Vierailun teemana oli alueellisen vastuumuseotyön tehtävät sekä kulttuuriympäristötiedon digitaalinen saatavuus. Arkeologi, rakennustutkija ja restaurointiasiantuntija olivat esittelemässä omaa työtään.

Esimerkkinä rakennustutkimuksesta ja korjausneuvonnasta käytimme Palanderin taloa.

Palanderin talolle on varattu korjausmäärärahaa kuluvalle vuodelle. Määräraha on suunnattu muun muassa julkisivujen maalaukseen ja ikkunoiden kunnostukseen.

Hämeenlinnan kaupunginmuseo on Kanta-Hämeen alueellinen vastuumuseo, joka toimii maakunnan kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijana. Hämeenlinnan kaupunginmuseon yksi alueellisista vastuutehtävistä on neuvoa suojeltujen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksissa. Vaikka Palanderin talo sijaitsee Hämeenlinnan keskustassa ja on museon oma vierailukohde, museon asiantuntijarooli on sama: neuvoa korjauksen teettäjää eli kaupunkia rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ominaispiirteiden säilyttämisessä sekä ohjata esimerkiksi julkisivun väritutkimuksen tekemisessä.

Lisätietoja: amanuenssi Anna-Kaisa Ek, [email protected], puh. 050 4717 915

Palanderin talon julkisivu. Suuri, vaalea, yksikerroksinen puurakennus.
Palanderin talon Lukiokadun puoleinen julkisivu.