Rakennusperinnön hoitoavustusinfo 22.9.2022

Poikia ja miehiä rivissä naulaamassa pärekattoa. Kuva: Helge Heinonen, Museovirasto
Miehiä korjaamassa kattoa 1962. Kuva: Helge Heinonen, Museovirasto.

Suunnitteletko rakennuksen tai pihapiirin korjausta? ELY-keskuksen myöntämällä rakennusperinnön hoitoavustuksella tuetaan säilyttäviä korjaustoimenpiteitä. Tuen avulla säilytetään suomalaista rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä jälkipolville. Rakennusperinnön hoitoavustusten hakuaika on 18.10-30.11.2022.

Tervetuloa kuulemaan rakennusperinnön hoitoavustuksen mahdollisuuksista infotilaisuuteen 22.9. klo 17.30-19. Infotilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tilaisuus järjestetään verkossa Teamsilla.

Ohjelma:

Ohjeita Museoviraston rakennusten entistämisavustusten hakuun sekä perehdytystä perinteisiin materiaaleihin ja työtapoihin
Anne Räsänen, Hämeenlinnan kaupunginmuseon rakennusrestaurointiasiantuntija

ELY-keskuksen rakennusperinnön hoitoavustus ja käytännön ohjeita avustuksen hakemiseen
Hannele Kuitunen, Hämeen ELY-keskus

Yleisön kysymyksiin ovat vastaamassa myös rakennustutkijat alueellisista vastuumuseoista sekä korjausasiantuntija Anssi Malinen Lahden museoista.

Avustuksia koskevia kysymyksiä voi lähettää etukäteen Hannele Kuituselle, [email protected]

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueellisten vastuumuseoiden kanssa.

Kokouslinkki Teamsiin 22.9. klo 17.30:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ2ZWZmNTgtMzZkOC00ZmIxLTk1OTMtOWU0OGVlYjJlMzNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%229409399f-83bf-42d4-942e-00ac67064543%22%7d

Tapahtuma Ely-keskuksen sivuilla:

Tapahtumat ja koulutukset – ely – ELY-keskus