Paikallismuseoiden hankeavustukset – haku avoinna 22.9.-3.11.2022

Kaukolanharjun puinen punainen näkötorni kuusten ja mäntyjen keskellä
Tammelan kunta sai vuonna 2022 avustusta Kaukolanharjun näkötornin näyttelyn uudistamiseen.

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset paikallismuseoiden hankkeisiin vuodelle 2023. Haku alkaa 22.9.2022 klo 9.00 ja päättyy 3.11.2022 klo 15. 

Hankeavustuksen tavoitteena on tukea paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta voidaan myös myöntää paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen. Hakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Lisätietoja:  https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/paikallismuseot 

Avustuksia voidaan myöntää kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämille museoille, joiden ylläpitäjä ei saa lakisääteistä valtionosuutta museotoimintaansa (Museolaki 314/2019). Avustuksia voi hakea esim. museorakennusten korjaustöihin, kokoelmien inventointiin ja luettelointiin, konservointiin, näyttelyiden suunnitteluun ja rakentamiseen, museopedagogisiin hankkeisiin sekä yhteisöllisiin kehittämishankkeisiin. Avustus voi kattaa toteutuneesta budjetista enintään 80 %, omarahoituksen osuuden tulee siis olla vähintään 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 

Avustusta saadakseen, museon toiminnan tulee olla vakiintunutta ja museolta edellytetään säännöllistä avoinna oloa ainakin kesäisin. Yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämiltä museoilta edellytetään, että museotoiminta kuuluu sääntömääräisiin tehtäviin ja että museokokoelmien säilyminen on sääntöjen perusteella turvattu myös siinä tapauksessa, että yhdistys/säätiö purkautuu tai muutoin lopettaa toimintansa. 

Avustusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelussa. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Asiointipalveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Mikäli hakija ei voi hakea avustusta asiointipalvelun kautta, hakemuksen voi lähettää postitse tai viedä Museovirastoon. Hakemuksen voi myös lähettää osoitteeseen [email protected] haun viimeiseen päivään klo 15.00 mennessä. Museoviraston verkkosivuilla on ohjeet siitä, mitä tietoja hakemuksen tulee sisältää.  

Lisätietoja: 

Kati Hara-Fabrin, maakuntatutkija 

[email protected], puh. 040 630 1942 

Museorakennusten kunnostamisen osalta neuvoja voi kysyä restaurointiasiantuntija Anne Räsäseltä, [email protected], puh. 050 434 9618. 

Museoviraston tiedote: Medialle – Museovirasto