Kulttuuriympäristöväkemme muuttaa

Kanta-Hämeen alueellisen vastuumuseon kulttuuriympäristöväki löytyy nyt Museo Skogsterista.

Hämeenlinnan kaupunginmuseo toimii Kanta-Hämeen alueellisena vastuumuseona. Alueellisen vastuumuseon pääasiallinen tehtävä on tarjota paikallista kulttuuriperintöä koskevaa tietoa ja asiantuntijapalveluja paitsi paikallismuseoille myös viranomaisille ja yksityisille kansalaisille.

Alueellinen vastuumuseo toimii rakennetun kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena. Hämeenlinnan kaupunginmuseo muun muassa neuvoo paikallisia toimijoita rakennetun kulttuuriympäristön hoidossa ja korjauksessa sekä toimii lausunnon antajana Kanta-Hämeen kuntien kaavoitusasioissa. Lisäksi kaupunginmuseo tutkii, dokumentoi ja inventoi kulttuuriympäristöjä, rakennusperintöä ja arkeologista kulttuuriperintöä maakunnassa sekä edistää kulttuuriperinnön hoitoa .

Kulttuuriympäristötoimijat: arkeologi, rakennustutkija ja rakennuskorjausasiantuntija ovat työskennelleet aiemmin Palanderin talossa. Muuton myötä koko alueellisen työn tiimi pääsee yhteisiin työskentelytiloihin Museo Skogsterin toiseen kerrokseen. Museon asiantuntijapalvelut löytyvät nyt yhdestä osoitteesta. Alueellisen ja kulttuuriympäristötyön asiantuntijoille tulee edelleen varata tapaamisaika etukäteen.

Samalla alueellisen työn tiimi kasvaa yhdellä henkilöllä. Kevään aikana alueellisen työn tiimissä aloittaa kulttuuriympäristötyön asiantuntija, jonka osaamisalueeseen kuuluu myös arkeologia ja kulttuuriympäristön hoito, mm. Adoptoi monumentti -ohjelma. Henkilö valitaan tehtävään helmi-maaliskuun aikana.

Kuvassa Hämeenlinnan Raatihuoneenkatua kohti Viipurintietä. Vasemmalla Museo Skogsterin sisäänkäynti. Etualalla Raatihuoneenkatu.
Miika Kangasniemi 2022. Museo Skogster