Kuvassa Hämeenlinnan Raatihuoneenkatua kohti Viipurintietä. Vasemmalla Museo Skogsterin sisäänkäynti. Etualalla Raatihuoneenkatu.

Hämeen alueellinen vastuumuseo sijaitsee Museo Skogsterissa (Raatihuoneenkatu 8, 13100 Hämeenlinna). Sovithan asionnistasi etukäteen, yhteystietoihin

Hämeenlinnan kaupunginmuseo toimii Kanta-Hämeen alueellisena vastuumuseona. Alueellisen vastuumuseon pääasiallinen tehtävä on tarjota paikallista kulttuuriperintöä koskevaa tietoa ja asiantuntijapalveluja paitsi paikallismuseoille myös viranomaisille ja yksityisille kansalaisille. Alueellisten vastuumuseoiden tarkoitus on myös säilyttää, tutkia ja esitellä alueensa kulttuuriperintöä. Ne voivat myös järjestää näyttelyitä, koulutustilaisuuksia ja muita tapahtumia, joiden tarkoituksena on välittää tietoa ja herättää kiinnostusta alueen kulttuuriin ja perintöön.

Alueellinen vastuumuseo toimii rakennetun kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena. Hämeenlinnan kaupunginmuseo muun muassa neuvoo paikallisia toimijoita rakennetun kulttuuriympäristön hoidossa ja korjauksessa sekä toimii lausunnon antajana Kanta-Hämeen kuntien kaavoitusasioissa. Lisäksi kaupunginmuseo tutkii, dokumentoi ja inventoi kulttuuriympäristöjä, rakennusperintöä ja arkeologista kulttuuriperintöä maakunnassa.

Lausuntopyynnöt

[email protected]

Keskitämme kesälomat kaavoituksen kannalta hiljaisimpaan aikaan eli heinäkuulle.

Arkeologia

Arkeologin toimenkuvaan kuuluu arkeologiseen kulttuuriperintöön ja suojeluun liittyvät viranomais- ja asiantuntijatehtävät Kanta-Hämeen alueella, maankäytön suunnittelun arviointi, lausuntojen valmistelu, arkeologiset maastokäynnit ja valvonnat sekä yleisen tietoisuuden lisääminen seudun arkeologisesta kulttuuriperinnöstä.

arkeologi Antti Krapu, yhteystietoihin

Rakennustutkimus

Rakennustutkijan toimenkuvaan kuuluu rakennettuun kulttuuriperintöön ja suojeluun liittyvät viranomais- ja asiantuntijatehtävät Kanta-Hämeen alueella, maankäytön suunnittelun arviointi, lausuntojen valmistelu, rakennusinventointi, kulttuuriympäristöselvitysten ohjaus sekä yleisen tietoisuuden lisääminen maakunnan rakennetusta kulttuuriperinnöstä.

rakennustutkija Sanna Kuusikari, yhteystietoihin

Korjausrakentaminen

Restaurointiasiantuntijan toimenkuvaan kuuluu kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan säilyttävän korjaustavan neuvonta ja ohjaus, korjaushankkeiden antikvaarinen valvonta sekä restaurointi- ja konservointitöiden ohjaus Kanta-Hämeen alueella. Restaurointiasiantuntija vastaa Museoviraston entämisavustusten ohjauksesta ja valvonnasta Kanta-Hämeessä sekä tekee maakunnallista sidosryhmätyötä.

restaurointiasiantuntija (korjausrakentaminen) Anne Räsänen, yhteystietoihin

Alueellinen museotyö

Maakuntatutkija vastaa yhteistyöstä Kanta-Hämeen museoiden kanssa. Hän neuvoo ja opastaa paikallismuseoita sekä yksityishenkilöitä museotyöhön liittyvissä kysymyksissä, kuten kokoelmien hoito ja luettelointi, näyttelyiden suunnittelu ja rakentaminen sekä avustusasiat. Maakuntatutkijan työhuone löytyy Museo Skogsterin toisen kerroksen toimistosta (Raatihuoneenkatu 8).

maakuntatutkija Kati Hara-Fabrin, yhteystietoihin