Kulttuuriympäristöyksikön toimisto sijaitsee Palanderin talossa (Lukiokatu 4, 13100 Hämeenlinna). Sovi asionnistasi etukäteen, yhteystietoihin

Hämeenlinnan kaupunginmuseo toimii Kanta-Hämeen alueellisena vastuumuseona. Alueellisen vastuumuseon pääasiallinen tehtävä on tarjota paikallista kulttuuriperintöä koskevaa tietoa ja asiantuntijapalveluja paitsi paikallismuseoille myös viranomaisille ja yksityisille kansalaisille.

Alueellinen vastuumuseo toimii rakennetun kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena. Hämeenlinnan kaupunginmuseo muun muassa neuvoo paikallisia toimijoita rakennetun kulttuuriympäristön hoidossa ja korjauksessa sekä toimii lausunnon antajana Kanta-Hämeen kuntien kaavoitusasioissa. Lisäksi kaupunginmuseo tutkii, dokumentoi ja inventoi kulttuuriympäristöjä, rakennusperintöä ja arkeologista kulttuuriperintöä maakunnassa.

Lausuntopyynnöt

kulttuuriymparisto@hameenlinna.fi

Arkeologi

Arkeologin toimenkuvaan kuuluu arkeologiseen kulttuuriperintöön ja suojeluun liittyvät viranomais- ja asiantuntijatehtävät Kanta-Hämeen alueella, maankäytön suunnittelun arviointi, lausuntojen valmistelu, arkeologiset maastokäynnit ja valvonnat sekä yleisen tietoisuuden lisääminen seudun arkeologisesta kulttuuriperinnöstä.

vs. arkeologi Sanna Saunaluoma, yhteystietoihin

Rakennustutkija

Rakennustutkijan toimenkuvaan kuuluu rakennettuun kulttuuriperintöön ja suojeluun liittyvät viranomais- ja asiantuntijatehtävät Kanta-Hämeen alueella, maankäytön suunnittelun arviointi, lausuntojen valmistelu, rakennusinventointi, kulttuuriympäristöselvitysten ohjaus sekä yleisen tietoisuuden lisääminen maakunnan rakennetusta kulttuuriperinnöstä.

rakennustutkija Laura Vikman, yhteystietoihin

Korjausrakentamisneuvoja

Korjausrakentamisneuvojan toimenkuvaan kuuluu kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan ja rakennetun ympäristön suojelu ja säilyttävän korjaustavan neuvonta Kanta-Hämeen alueella. Tehtäviin kuuluvat muun muassa entistämisavustusten ohjaus ja valvonta, restaurointihankkeiden viranomaislausunnot sekä maakunnallinen sidosryhmätyöskentely.

korjausrakentamisneuvoja Piritta Ernvall, yhteystietoihin

Maakuntatutkija

Maakuntatutkija vastaa yhteystyöstä Kanta-Hämeen museoiden kanssa. Hän neuvoo ja opastaa paikallismuseoita sekä yksityishenkilöitä museotyöhön liittyvissä kysymyksissä, kuten kokoelmien hoito ja luettelointi, näyttelyiden suunnittelu ja rakentaminen sekä avustusasiat. Maakuntatutkijan työhuone löytyy Museo Skogsterin toisen kerroksen toimistosta (Raatihuoneenkatu 8).

maakuntatutkija Liisa Koskelainen, yhteystietoihin