lauantaina 15.6.2019 klo 11–15
Raatihuoneenkatu 8 katualueella
Järjestäjä: Hämeenlinnan kaupunginmuseo

Osallistuja
Talojuhlaan voi osallistua Kanta-Hämeen maakunnan historiasta, kulttuurista ja perinteistä kiinnostuneet toimijat kuten paikallismuseot, yhdistykset, yhteisöt, yrittäjät jne. Osallistuminen on ilmaista.

Ohjelmatarjonta
Toivomme, että osallistujat tarjoavat yleisölle ohjelmaa, käsityönäytöksiä tai -pajoja tms. Ohjelmatarjonnan tulisi olla lapsiperheille soveltuvaa.

Myynti
Osallistujille varataan esittely / myyntipaikka tapahtuma-alueelta. Kauppatavaroiden tulee olla tapahtuman luonteeseen ja tavoitteeseen sopivia, esim. käsitöitä, taidetta, luonnontuotteita, elintarvikkeita, museokauppatuotteita tms. Osallistuja tuo oman myyntipöydän, kojun tai vastaavan sadevarusteineen. Kaikki myyntipaikat ovat ulkopaikkoja.

Klikkaa kuvaa ja tulosta hakemuslomake

Ilmoittautuminen ja osallistujien valinta
Museomarkkinoille voi ilmoittautua täyttämällä hakemuksen. Museo päättää hakijoiden ohjelmatarjonnan ja myyntituotteiden sopivuudesta tapahtuman luonteeseen ja tavoitteeseen. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti 5.5.2019 saakka.

Paloturvallisuus
Tapahtuman alueella ei saa käyttää avotulta.

Luvat ja ilmoitukset
Järjestäjä hankkii tapahtumalle kaikki tarvittavat luvat.

Elintarvikemyynti
Torilla on samaan aikaan Syödään yhdessä -tapahtuma, joten toivomme, että Talojuhlan näytteilleasettajilla ei olisi elintarvikemyyntiä. Maistiaiset ynnä muut ilmaiset tarjottavat sopivat hyvin tapahtumaan.

Sähkö
Kaikki esittelypaikat ovat ulkopaikkoja, joilla ei lähtökohtaisesti ole sähköä. Jos kuitenkin tarvitsette sähköä, niin tästä voidaan neuvotella tapahtuman järjestäjän kanssa. Ilmoittakaa sähkötarpeestanne ilmoittautumislomakkeessa.

Vakuutukset ja turvallisuus
Järjestäjällä on järjestäjän laitteista kolmannelle osapuolelle aiheutuvat vahingot korvaava vastuuvakuutus. Osallistujat vastaavat itse omalle kalustolleen, muille osallistujille tai yleisölle aiheuttamistaan vahingoista. Myyjien on tarpeen mukaan hankittava vastuu- ym. vakuutukset omalle osastolleen. Alueelle on järjestetty järjestyksenvalvonta tapahtuman aikana.

Jätehuolto
Osallistujan on vietävä kaikki jätteet lajiteltuina jäteastioihin tai otettava jätteet paikalta poistuessaan mukaansa. Jokainen huolehtii alueensa siisteydestä koko tapahtuman ajan. Paikkansa siivoamatta jättäneeltä peritään 100 € siivousmaksu.

Logistiikka
Autot on siirrettävä pois tapahtuma-alueelta mahdollisimman pian kuorman purun tai lastauksen jälkeen, viimeistään puolta tuntia ennen markkinoiden avautumista. Tapahtuman järjestäjä ei tarjoa pysäköintipaikkoja tapahtuman ajaksi.

Yleisiä ehtoja
Ilmoittautuja sitoutuu noudattamaan näitä osanottoehtoja ja tapahtuman järjestäjän antamia lisäohjeita. Osallistujien on noudatettava Suomen lakia ja viranomaisten elinkeinon harjoittamisesta ja verotuksesta antamia määräyksiä. Mahdolliset riita-asiat käsitellään Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. Järjestäjä ei vastaa tapahtuman peruutuksen taikka siirtämisen johdosta osallistujalle aiheutuneista kuluista.