Museum Skogster är Tavastehus stadsmuseums huvudmuseum. Där finns två utställningslokaler för temporära utställningar, en lobby och vår museibutik.

På första våningen hittar du biljettförsäljningen, handbiblioteket och museibutiken. Här kan du förutom att köpa biljetter till utställningarna även fördjupa dig i böckernas värld eller ta med dig hem en liten bit av museets stämning.

Näyttelyssä tutustutaan päiväkodin arkeen menneinä aikoina ja pohditaan, mikä on muuttunut ja mikä säilynyt. Tilansa saavat myös muistot päivähoidossa olosta. Millaista esineistöä päivähoidosta on jäänyt ja mitä se aikansa ajattelusta ja ideologioista.
Picture by Henna Välimäki 2023 HäKM. Caring Arms − By whom are our children being cared for?

Museum Skogsters utställningsutrymmen fördelar sig på två våningar. Information om utställningarna finns tillgänglig även på engelska.

Välkommen att bekanta dig med Egentliga Tavastlands historia!