Välkommen till 1920-talets banksal! Sparbanksmuseet grundades 1972 och är det äldsta nationella sparbanksmuseet i Norden. Samlingen ägs av Sparbankernas forskningsstiftelse.

Sparbanksmuseets basutställning presenterar bankväsendets historia. På utställningen kan du också spela Spargrisspelet, som fungerar med rörelsedetektor och lär besökaren om pengarnas värde under olika tidsperioder.

Sparbanksmuseets utställning ligger på andra våningen i Museum Skogster. Du kan besöka utställningen med Museum Skogsters inträdesbiljett.