Tavastehus stadsmuseums utställningsutbud är mångsidigt.

Museum Skogster visas årligen 3-5 temporära utställningar, som fördjupar sig i områdets historia och nutid. Samtidigt visas på Museum Skogster Sparbanksmuseets två temporära utställningar, en mindre och en större. Museum Skogsters temporära utställningar har behandlat många olika teman, t.ex. finländsk keramik, kvinnans ställning i samhället, barnavård, bröllop och giftermål, 1960-talets Tavastehus och populärkultur samt andevärlden.

Picture by Henna Välimäki 2023, HäKM Museo Skogster

Dessutom ligger Nordens äldsta nationella Sparbanksmuseum, som grundades 1972, i Museum Skogster. Sparbanksmuseets basutställning öppnar upp bankväsendets historia på ett intressant sätt och ger en synvinkel på penningaffärernas utveckling.

Palanderska husets basutställning ger besökarna en inblick i en borgerlig familjs stadsliv för hundra år sedan. Hemmuseet presenterar rum från en festlig sal till tjänstefolkets kök. Museet har fått sitt namn efter sin långvariga ägarfamilj. I detta hus, som blev färdigt på 1860-talet, bodde en gång i tiden E.W. Palander med familj. Palander var lektor i ryska vid lyceet i Tavastehus åren 1884-1904.

Picture by Henna Välimäki 223, HäKM Palanderska huset

I basutställningen på Sibelius födelsehem kan man dyka in i vår internationellt kända nationalkompositör Jean Sibelius liv och karriär. Byggnaden, som blev färdig 1834, har varit museum sedan 1960-talet och genomgick den senaste omfattande restaureringen år 2007. Museet erbjuder ett unikt tillfälle att bekanta sig med Sibelius arv och musikaliska betydelse.

Dessa utställningar erbjuder en intressant helhet, som öppnar ett fönster till det förflutna, till  konsten och till traditionerna.