Kanta-Hämeessä on tällä hetkellä satoja kulttuuriperintökohteita, jotka kaipaisivat huolenpitoa ja kunnostamista. Niiden joukossa on sekä arkeologisia muinaisjäännöksiä, rakennuksia ja rakennelmia sekä merkittäviä maisemakohteita, joihin liittyy historiaa ja monia kulttuurisia merkityksiä.

Adoptoi monumentti -ohjelma perustuu ajatukseen siitä, että kulttuuriympäristöjä hoidetaan ihmisiä varten, yhdessä ihmisten kanssa. Ohjelmassa kansalaiset hoitavat yhteistä kulttuuriperintöämme kulttuuriperintöalan ammattilaisten ohjauksessa ja tukemana. Ohjelma on käynnissä eri puolilla Suomea, Pirkanmaalla, Uudellamaalla, Satakunnassa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa sekä nyt myös Kanta-Hämeessä.

Ohjelmassa kulttuuriperintökohteet tehdään saavutettaviksi ja näkyviksi ja tarkoituksena on vaalia niiden säilymistä ja kuulumista tärkeänä osana ympäristöömme myös tänään ja tulevaisuudessa. Adoptoiva taho voi olla yhdistys, yritys, yhteisö, tai julkisyhteisö, kuten oppilaitos tai koulu.

Adoptoijat hoitavat kohteita hoitosuunnitelman mukaisesti. Hoitosuunnitelman laatii alueellinen vastuumuseo (Hämeenlinnan kaupunginmuseo) ja hoitosuunnitelmasta keskustellaan maanomistajan ja adoptoijan kanssa. Museovirasto myöntää kohteelle hoitoluvan hoitosuunnitelman mukaisesti. Adoptoinnista laaditaan sopimukset maanomistajan ja Hämeenlinnan kaupunginmuseon sekä museon ja adoptoijan välillä.

Kohteen hoito voi olla kasvillisuuden raivaamista ja alueen pitämistä siistinä, mutta hoitotyö voi sisältää myös kunnostus- ja korjaustöitä. Hoidon lisäksi adoptoijat voivat tehdä kohteeseen liittyviä selvityksiä ja järjestää kohteessa tapahtumia. Kohteeseen voidaan toteuttaa sitä esittelevä informaatiotaulu ja kohteen historiaa ja merkityksiä voidaan tuoda esille monella muullakin tavoin.

Hämeenlinnan kaupunginmuseo ottaa mielellään vastaan ehdotuksia adoptoivista tahoista, joille pyritään löytämään sopiva kohde. Potentiaaliset adoptoijat voivat myös itse ehdottaa kohteita, jotka heitä kiinnostavat ja joita he haluaisivat vaalia. Tämän jälkeen käynnistetään neuvottelut maanomistajan kanssa, laaditaan hoitosuunnitelma ja sopimukset, minkä jälkeen käynnistetään yhteistyö kohteen hoitamiseksi ja vaalimiseksi.

Adoptointi on tärkeää vapaaehtoistyötä, johon sisältyy sen tuoman mielihyvän lisäksi konkreettista kulttuuriperintömme ja -ympäristömme vaalimista ja esille tuomista. Kulttuuriperintökohteiden adoptioon sisältyy myös monia aineettomia arvoja, kuten yhteisöllisyyttä, ymmärrystä menneisyydestä ja omasta yhteenkuuluvaisuudesta alueen historiaan sekä oikeutta antaa kohteelle myös omia merkityksiä. Kulttuuriperintökohteisiin liittyvä vapaaehtoistyö tuottaa iloa sekä tekijöilleen että muille, sillä hoidettu ja menneisyyttään kunnioittava ympäristö lisää myös sen vetovoimaisuutta, miellyttävyyttä ja arvostusta.