Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan arkeologista perintöä, rakennettua ympäristöä ja maisemaa, jossa näkyy ihmisen toiminta sekä vuorovaikutus luonnon kanssa esihistoriasta nykypäivään asti. Menneisyys on läsnä jokapäiväisessä ympäristössämme ja alueellisen vastuumuseon tehtävänä on vaalia kulttuuriympäristöä tulevia sukupolvia varten.

Kantahämäläinen kulttuuriympäristö on monipuolinen; maisemassa on selvästi havaittavissa jääkauden jäljet ja maiseman vaihtelevuus onkin luonut Hämeen eri osien kulttuuriset erityispiirteet.

Arkeologinen kulttuuriperintö käsittää erilaisia jälkiä ihmistoiminnasta aina varhaisimmista kivikautisista asutuksista tähän päivään. Muinaismuistolain suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tunnetaan Kanta-Hämeestä noin tuhat, mutta pääsääntöisesti alue on heikosti tutkittua ja uusia kohteita löydetään jatkuvasti. Kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi arkeologista kulttuuriperintöä ovat monet ikänsä puolesta nuoremmat merkit ihmistoiminnasta, joiden säilyttämistä pidetään perusteltuna niiden historiallisen merkityksen ja kulttuuriperintöarvojen vuoksi.

Keskiajalta Kanta-Hämeessä on säilynyt kahdeksan kivikirkkoa ja kaksi sakaristoa. Häme on myös tunnettu tiilirakentamisesta: Hämeen linna ja Hattulan Pyhän Ristin kirkko ovat kaksi Suomen kolmesta tiilestä tehdystä keskiajan rakennuksesta. Rakennusten lisäksi keskiajan kulttuuriympäristöä ovat Hämeessä risteilevät vanhat tiet, jotka kulkivat halki eteläisen Suomen linnasta linnaan tai kirkolta kirkolle. Maa- ja vesiteiden varteen sijoittuvat myös vanhat kylät, joita Hämeessä on ollut useita satoja. Useat keskiaikaisperäiset kylätontit ovat säilyneet asuttuina nykypäivään asti.

Kanta-Hämäläiseen kulttuuriympäristöön ovat antaneet leimansa kartanot, vauraat suurtilat ja vaatimattomammat torpat sekä näitä ympäröivät viljelysmaat. Kanta-Hämeessä on ollut myös runsaasti teollisuutta, kuten myllyjä, sahoja, tiiliruukkeja ja tekstiiliteollisuutta, joiden lisäksi 1800-luvun puolivälin jälkeen avattu rautatie muutti myös ympäristöä. Kaupunkien rakennettua kulttuuriympäristöä edustavat 1700-luvun lopussa nykyiselle paikalleen siirretty Hämeenlinna sekä myöhemmät kauppaloista kehittyneet Forssa ja Riihimäki keskustoineen.

Lisää tietoa täältä

Tupa-tietokanta on Kanta-Hämeen alueellisen vastuumuseon tietopalvelu, jossa voi kootusti tutustua alueen kulttuuriympäristöön. 

Hyödyllistä tietoa kulttuuriympäristöstä löytyy myös näistä osoitteista:

Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkuna Kyppi  

Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna  

Museoviraston ilmoituspalvelu Ilppari arkeologisille esinelöydöille ja havainnoille

Museoviraston rakennusperinnön, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin sivusto Korjaustaito