Tupa on Kanta-Hämeen alueellisen vastuumuseon tietopalvelu, joka sisältää maakunnan kulttuuriympäristöön liittyvää tietoa. Kulttuuriympäristö koostuu ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntyneestä maailmasta, jota voidaan jäsentää esimerkiksi arkeologisina kohteina, rakennettuna kulttuuriympäristönä ja maisemakohteina.

Tuvan tiedot arkeologisista kohteista haetaan kerran vuorokaudessa muinaisjäännösrekisteristä. Alkuvaiheessa Tuvassa on tietoja rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman kohteista, jotka ovat sisältyneet Hämeen ELY-keskuksen vuosina 2001–2007 tekemiin inventointeihin.

Lisää tietoa järjestelmään päivitetään jatkuvasti dokumentoinnin ja digitoinnin edetessä. Tietokanta sisältää siis toistaiseksi kaikki alueelta tunnetut arkeologiset kohteet, mutta vain pienen osan rakennetun ympäristön ja maiseman arvokohteista. Lisäksi Tuvan ”Muu kohde” -objekti voi sisältää kohdetietoja mistä tahansa muihin luokkiin kuulumattomista kulttuuriympäristön ilmiöstä. Tuvassa julkaistaan myös Kanta-Hämeen alueellisen vastuumuseon antamat viranomaislausunnot ja kulttuuriympäristöön liittyviä hanketietoja.

Laajempia hakuja mahdollistavaan Tuvan sisäiseen käyttöliittymään on mahdollista saada rajattuja tunnuksia viranomaiskäyttöön ja tutkimukseen.