Alueellisen vastuumuseon viranomaistehtäviin kuuluvat lausunnot Kanta-Hämeen kuntien kaavoista ja maankäyttöhankkeista, ympäristövaikutusten arvioinnista, rakennus- ja purkamisluvista sekä muista kulttuuriympäristöön kohdistuvista toimenpiteistä. Museo myös osallistuu hankkeiden viranomaisneuvotteluihin ja suunnittelukokouksiin sekä antaa neuvontaa sekä yksityisille että yhteisöille.

Lausuntoja annetaan pyynnöstä vuosittain noin 300 hankkeiden suunnittelijoille, kunnille, muille alueellisille viranomaisille, valtion eri laitoksille ja kulttuuriperintökohteiden omistajille.

Museon antamat lausunnot ovat maksuttomia. Julkisuuslain mukaisesti lausunnot ovat julkisia, paitsi silloin kun ne käsittelevät turvaluokitettuja tai yksityisyyden suojassa olevia asioita. Lausuntoihin voi tutustua Kanta-Hämeen kulttuuriympäristön Tupa-tietokannassa.