Paikallismuseoavustukset

Vastuumuseo valvoo ja ohjaa Museoviraston myöntämien paikallismuseoiden hankeavustusten käyttöä ja neuvoo avustusten hakemisessa, yhteyshenkilö maakuntatutkija Kati Hara-Fabrin.

Paikallismuseoiden hankeavustusten tavoitteena on tukea paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä paikallisesta perinteestä. Avustusta voi saada esimerkiksi kokoelman luettelointiin, perusnäyttelyn uudistamiseen ja pienimuotoisiin rakennusten korjauksiin. Hankkeen omarahoituksen tulee olla vähintään 20 %. Avustusta haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Avustusta voivat hakea museota ylläpitävät kunnat, yhdistykset ja säätiöt, jotka eivät saa museotoimintaansa valtionosuutta. Museolla on oltava ainakin kesäaikaan säännöllinen aukioloaika. Yhdistyksen ja säätiön osalta museotoiminnan tulee kuulua niiden sääntömääräisiin tehtäviin. Museokokoelman säilyminen tulee olla sääntöjen perusteella turvattu, jos yhdistys tai säätiö lopettaa toimintansa.

Museoviraston hankeavustuksia paikallismuseoille haetaan 21.9.-2.11.2023.

Avustuksia rakennusperinnön ja kulttuuriympäristökohteiden hoitoon

Sekä Museovirasto että ELY-keskukset jakavat vuosittain avustuksia rakennusperinnön ja kulttuuriympäristökohteiden hoitoon ja entistämiseen. Vastuumuseo on mukana avustusten arvioinnissa ja käytön ohjauksessa, yhteyshenkilöt restaurointiasiantuntija Anne Räsänen ja rakennustutkija Sanna Kuusikari.

ELY-keskusten avustuksia rakennusperinnön hoitoon haetaan 17.10.-30.11.2023.

Museoviraston rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustuksia haetaan 16.10.-30.11.2023.

Suomen kotiseutuliiton seurantalojen korjausavustusta haetaan syyskuussa.

Muinaisjäännösalueiden hoitoavustukset

Museovirasto myöntää yhteisöille ja yksityishenkilöille avustuksia kiinteiden muinaisjäännösten hoitoon. Avustusten tavoitteena on edistää kiinteiden muinaisjäännösten säilymistä ja tunnistamista tukemalla alueiden maisemanhoitoa ja kohteiden merkitsemistä. Muinaismuistolain suojaamien kiinteiden muinaisjäännösten hoito on luvanvaraista, joten hoitoa suunnittelevan kannattaa olla ensin yhteydessä alueelliseen vastuumuseoon, yhteyshenkilöt kulttuuriympäristöasiantuntija Liisa Seppänen ja arkeologi Antti Krapu.

Museoviraston muinaisjäännösalueiden hoitoavustuksia haetaan 16.10.-30.11.2023.

____________

Arkeologinen kulttuuriperintö
ALVA-tiimin vetäjä
arkeologi Antti Krapu

Kulttuuriympäristön hoito, tutkimus, Adoptoi monumentti -ohjelma
kulttuuriympäristöasiantuntija Kimmo Kyllönen

Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema
rakennustutkija Sanna Kuusikari

Korjausrakentaminen
restaurointiasiantuntija Anne Räsänen

Alueellinen museotyö
maakuntamuseotutkija Kati Hara-Fabrin