Vällkommen till Tavastehus Stadsmuseum!

Museet omfattar tre olika museibyggnader i Tavastehus centrum: Museum Skogster, Palanderska huset och Sibelius födelsehem.