Rakennusperinnön hoitoavustuksen info

5.10.2023 klo 17.30−19, Tilaisuus järjestetään verkossa Teamsilla

Rakennusperinnön hoitoavustusten hakuaika on 17.10-30.11.2023.

Suunnitteletko vanhan rakennuksen tai pihapiirin kunnostusta? 

ELY-keskuksen myöntämällä rakennusperinnön hoitoavustuksella tuetaan vanhojen rakennusten säilyttävää korjaamista perinteisillä työtavoilla ja materiaaleilla. Rakennusten kunnostaminen on ympäristöteko, joka edistää ilmasto- ja kiertotaloustavoitteita.

Rakennusperinnön hoitoavustusta myönnetään erityyppisille ja -ikäisille rakennuksille. Rakennuksen ei tarvitse olla suojeltu tai sijaita arvoalueella. Avustettavien kohteiden valinnassa otetaan huomioon kulttuurihistorialliset arvot, kuten mm. rakennuksen alkuperäisyys ja/tai kerroksellisuus, mutta myös suunnitellut kunnostustoimenpiteet, kunnostustöiden vaikutus rakennuksen säilymiseen tai laajemmin ympäristöön sekä korjaushankkeen toimiminen kannustavana esimerkkinä. Kulttuurihistoriallista arvoa voi olla arkisemmalla ja pienemmälläkin kohteella, jonka korjaaminen auttaa säilyttämään alueelle ominaista kylä- ja kaupunkikuvaa.

Tervetuloa rakennusperinnön hoitoavustuksen infotilaisuuteen 5.10. klo 17.30–19.

Lisätietoa infotilaisuudesta Ely-keskuksen sivuilta.

Vanha, punaiseksi maalattu hirsilato, jonka katolla kasvaa sammalta.
Muinaislato Iittalassa. Kuva: HäKM / Anne Räsänen