Paikallismuseoiden hankeavustukset

Haku avoinna 21.9. – 2.11.2023

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset paikallismuseoiden hankkeisiin vuodelle 2024. Haku alkaa 21.9.2023 klo 9.00 ja päättyy 2.11.2023 klo 15.

Hankeavustuksentavoitteena on tukea paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta voidaan myös myöntää paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen. Hakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Lisätietoja ja hakuohjeet Museoviraston sivuilla.

Avustuksia voidaan myöntää kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja julkisoikeudellisten laitosten ylläpitämille museoille, joiden ylläpitäjä ei saa lakisääteistä valtionosuutta museotoimintaansa (Museolaki 314/2019). Avustuksia voi hakea esim. museorakennusten korjaustöihin, kokoelmien inventointiin ja sähköiseen luettelointiin, konservointiin, perusnäyttelyiden uudistamiseen, kulttuuriperintökasvatushankkeisiin sekä museotoiminnan yhteisöllisiin kehittämishankkeisiin. Avustus voi kattaa toteutuneesta budjetista enintään 80 %, museon omarahoitusosuuden tulee olla vähintään 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Avustusta saadakseen, museon toiminnan tulee olla vakiintunutta ja museolta edellytetään säännöllistä avoinna oloa ainakin kesäisin. Esimerkiksi yhden viikonlopun tai viikon avoinnaoloa ei vielä pidetä riittävänä. Yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämiltä museoilta edellytetään, että museotoiminta kuuluu sääntömääräisiin tehtäviin ja että museokokoelmien säilyminen on sääntöjen perusteella turvattu myös siinä tapauksessa, että yhdistys/säätiö purkautuu tai muutoin lopettaa toimintansa.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelussa. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Asiointipalveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Mikäli hakija ei voi hakea avustusta asiointipalvelun kautta, hakemuksen voi lähettää postitse tai viedä Museovirastoon. Museoviraston verkkosivuilla on ohjeet siitä, mitä tietoja hakemuksen tulee sisältää.

Lisätietoja:

Kati Hara-Fabrin, maakuntatutkija

[email protected], puh. 040 630 1942

Valokuvassa hirsinen punamullattu Härkätien museo. Rakennuksen edessä kuusi. Kuvan etualalla nurmikenttä ja hiekkatie.
Härkätien museo sai viime vuonna Museovirastolta hankeavustuksen perusnäyttelyn uudistamiseen. Kuva: HäKM Kati Hara-Fabrin